اطلاعیه مهم : مجموع قراردادهای مشارکت در ساخت و تهاتر تهران بزرگ در 3 ماهه اول سال 1401 از مرز 300.000.000.000.000 ریال گذشت .

ساخت مسکن تعاونی

به گزارش تهران بزرگ، مسکن یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با بیشتر شدن قیمت مسکن در بازار،توان کارگران برای تهیه آن سخت

ادامه مطلب »