اطلاعیه مهم : مجموع قراردادهای مشارکت در ساخت و تهاتر تهران بزرگ در 3 ماهه اول سال 1401 از مرز 300.000.000.000.000 ریال گذشت .

لطفا ابتدا به داشبور خود لاگین شوید ، سپس نسبت به انتشار خبر اقدام کنید