اطلاعیه مهم : مجموع قراردادهای مشارکت در ساخت و تهاتر تهران بزرگ در 3 ماهه اول سال 1401 از مرز 300.000.000.000.000 ریال گذشت .

برجام و بازار مسکن

برجام و بازار مسکن بازار مسکن طی حدود دو هفته گذشته و همزمان با انتشار اخبار احیای احتمالی برجام دچار نوساناتی از سمت خریداران و

ادامه مطلب »

بیماری هلندی بازار مسکن

انتخاب مسکن به‌عنوان یک دارایی، بیشتر از هر چیز به خاطر اطمینان‌بخشی از بازدهی آن در مقایسه با سایر دارایی‌ها است؛ در عین حال، نگرانی

ادامه مطلب »

برجام و بازار مسکن

طی چند روز اخیر همزمان با اخبار رسمی پیرامون توافق احتمالی بازار مسکن نیز دچار واکنش هایی شد. احیای احتمالی توافق برجام و اثراتش: به

ادامه مطلب »