اطلاعیه مهم : مجموع قراردادهای مشارکت در ساخت و تهاتر تهران بزرگ در 3 ماهه اول سال 1401 از مرز 300.000.000.000.000 ریال گذشت .

افزایش اجاره مسکن در تهران

سال گذشته، اجاره‌‌‌‌بهای مسکن در کشور سه برابر سقف مصوب دولتی افزایش یافت. افزایش اجاره‌‌‌‌بهای مسکن: به گزارش تهران بزرگ، آمارها حاکی از آن است

ادامه مطلب »

مالیات خانه‌های خالی

بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیر نشان میدهد که از خانه‌های خالی فقط ۲۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان مالیات دریافت شده است. صاحبان خانه‌های

ادامه مطلب »